De Klokkebei zoekt een nieuwe directeur!

De leerlingenraad van De Klokkebei vraagt namens alle kinderen, teamleden en ouders van de school…een nieuwe directeur (ivm pensionering). 

                                 

OBS De Klokkebei is een openbare basisschool in Ulvenhout met circa 300 leerlingen. In een hecht en hardwerkend team bieden we passend en modern onderwijs, waarbij we oog hebben voor de behoeften van het individuele kind en de groep. We hebben een mooi uitdagend schoolplein en besteden veel aandacht aan cultuur, creativiteit en beweging. We zijn uniek met onze jaarlijkse kampen waarin we werken aan groepsprocessen in een andere omgeving dan een schoolse setting. Onderwijsgroep Markant-Leersaam is een ambitieuze stichting voor openbaar primair onderwijs. Onder Markant-Leersaam vallen tien basisscholen in Breda en Etten-Leur. Wij dragen zorg voor ongeveer 2800 leerlingen en zij kunnen kiezen uit een diversiteit aan scholen. Elke school ontwikkelt zich tot een kindcentrum, samen met onze kinderopvang partners.

Wegens pensionering van de huidige directeur zoeken wij per 1 januari 2024 een: Directeur (m/v) 1.0 fte
‘ Een professional die verder bouwt en borgt op de fundering die gelegd is.’

Profiel In de afgelopen jaren zijn er goede ontwikkelingen in gang gezet; als onze nieuwe directeur help jij ons bij het implementeren en borgen hiervan om van daaruit verder te groeien in onze visie. Onder jouw leiding werken wij verder aan de doorgaande lijnen die zijn ingezet. Je helpt ons inhoudelijk vorm te geven aan ons vierjarenplan, denkend aan zelfstandigheid, samenwerken, plannen en groepsoverstijgend werken. Met jou als directeur maken we ons onderwijs zichtbaar voor onze partners en profileren we ons onderscheidend in de omgeving. Jij, als onze nieuwe directeur:

● Ondersteunt onze huidige en toekomstige schoolvisie en kan de ingezette onderwijskundige ontwikkelingen implementeren. Je hakt waar nodig knopen door, geeft sturing, controleert en borgt de uitvoering van het onderwijs.
● Bent een ervaren, daadkrachtig, verbindend leider, die zichtbaar en benaderbaar is voor teamleden, kinderen en ouders.
● Weet teamleden te inspireren en zorgt ervoor dat teamleden zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.
● Hebt een coachende, proactieve en enthousiaste werkwijze.
● Beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve eigenschappen.
● Kan innovatief ondernemen binnen de complexiteit van het onderwijsveld.
● Voelt zich bekwaam om aan de slag te gaan met nieuwbouwplannen en heeft hier affiniteit mee. (Een deel van de school wordt in de toekomst gerenoveerd en het oudste deel wordt nieuwbouw)
● Bent in het bezit van een schoolleidersopleiding.
● Kan en wil intensief samenwerken met collega-directeuren van Markant-Leersaam, Kober-kinderopvang, Regionaal Samenwerkingsverband.

Wij bieden:
- Een warme, betrokken school in een groene omgeving waar alle kinderen welkom zijn.
- Een gedreven, professioneel en gezellig team.
- Een school die continu in ontwikkeling is om de onderwijskwaliteit te verbeteren.
- Een school die zich inzet voor de brede ontwikkeling van het kind.
- Een lerende organisatie.
- Een actieve oudervereniging en zeer betrokken ouders
- Een meedenkende medezeggenschapsraad.
- Een Kanjerschool met een goed pedagogisch klimaat.
- Een salaris conform CAO-PO (D12), met diverse extra’s vanuit de stichting
- Een team dat uitkijkt naar een samenwerking met jou!

Herken jij jezelf in bovenstaande beschrijving, dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren! Stuur jouw C.V. en motivatie aan Johan van Knijff (voorzitter college van bestuur) jvanknijff@markantonderwijs.nl. Voor meer informatie bel je met Johan (06-53373991) of kijk je op www.deklokkebei.nl

We verwachten jouw brief uiterlijk 5 juni 2023 om 12.00 uur binnen te hebben. Op 12 juni zullen de gesprekken vanaf 17.00 uur plaatsvinden. Het is mogelijk dat er een tweede ronde noodzakelijk is en dat er een assessment wordt afgenomen op een later tijdstip. De procedure willen we uiterlijk 1 juli 2023 afgerond hebben.
Cookie instellingen