Inspectie vh Onderwijs

 

Toezichtsarrangementen
Op 1 augustus 2017 is een nieuw toezichtskader van kracht geworden voor de Inspectie van het Onderwijs: het Bestuursgericht Toezicht (BGT). Uitgangspunt van dit nieuw kader is dat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor het onderwijs op de scholen. Daarom begint en eindigt het toezicht van de inspectie voortaan bij het schoolbestuur. Dat is een belangrijke verandering met het oude toezichtskader waarin elke school eens in de vier jaar individueel werd onderzocht en er geen onderzoek werd gedaan bij het bestuur.

Markant Onderwijs is als een van de eerste besturen in de regio door de inspectie onderzocht vanuit het nieuwe toezichtkader.

Wij zijn als bestuur zeer tevreden over de uitkomst van het onderzoek.
Die uitkomst betekent een herkenning en erkenning van de inspanningen die we de afgelopen jaren hebben geleverd om op de Markant scholen kwalitatief goed onderwijs te leveren. Ook stimuleert die uitkomst om voort te gaan op de ingeslagen weg.


Inspectierapport Markant IVHO-Onderzoek bestuur en scholen

Cookie instellingen