De Klokkebei

                                                                                                   Voor een virtuele tour door de school klik op de foto!


Directeur: Jos Ermens

 
De Klokkebei is een school  waar goed onderwijs wordt gegeven door enthousiaste, betrokken en deskundige leerkrachten. We maken dit onderwijs samen met kinderen en ouders, waarbij verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid de belangrijkste pijlers vormen. Deze drie pijlers lopen als een rode draad door onze school: door alle leerjaren, door het lesaanbod, door de onderwijskundige benadering van de leerlingen, door alle activiteiten, door de dagindeling, door het team, door de ouders en natuurlijk vooral door de leerlingen zelf!

Op de Klokkebei wordt “anders” geleerd. Dit “anders” zit vooral in de manier waarop we met het onderwijs en de kinderen omgaan. We willen dat de kinderen leren zelf keuzes te maken, zelf te plannen, zelf hun tijd in te delen, zelf naar antwoorden te zoeken. Alleen, maar ook in samenwerking met anderen. Bij dit alles heeft de leerkracht natuurlijk de belangrijke begeleidende rol.  Didactisch en pedagogisch, maar zeker ook op het sociaal emotionele vlak. Belangrijk is dat het kind zelf een actieve rol heeft bij het leren, zelf een stuk verantwoordelijkheid daarvoor heeft en neemt. Uiteraard helpen en ondersteunen wij de kinderen bij het leren, daarbij uitgaande van het gegeven dat ieder kind verschillend is, eigen kwaliteiten bezit en zich op een eigen manier ontwikkelt. Niet alleen leerprestaties , maar ook de ontwikkeling op andere gebieden vinden we van belang. Uitgangspunt daarbij is altijd een positieve kijk op ieder kind!
 
Wat zien we terug in ons dagelijkse werk:
 • Bevorderen van eigenaarschap bij kinderen
 • Kind is mederegisseur van het eigen leerproces
 • Werken vanuit leerlijnen en leerdoelen
 • Chromebooks als hulpmiddel  voor ieder kind
 • Kanjerschool met aandacht voor normen en waarden en respect voor elkaar
 • Muziek en dans door de gehele school
 • Actieve leerlingenraad
 • Betrokken ouders
 • Continurooster
 • Schoolkampen door de gehele school
 • Engels vanaf groep 1


Cookie instellingen