De Leest

Directeur: Yvonne van Haaren

 

"Basisschool De Leest is een openbare basisschool in de wijk Schoenmakershoek in Etten-Leur, gevestigd in het brede schoolgebouw De Pijler. In deze brede school zijn ook RK. Basisschool De Pontus, peuterspeelzaal De Sjoester (Kober), kinderdagverblijf De Sjoester (Kober) en de BSO/TSO (Kober) gehuisvest.

 

We werken volgens een aantal speerpunten, waaronder: - Thematisch onderwijs. We bieden lesstof (wereld-oriënterende vakken, taal, spelling, cultuur en creativiteit) in samenhang van elkaar aan binnen een betekenisvol thema. Hierdoor zien we een hoge betrokkenheid bij de kinderen! - Leesonderwijs. Leesplezier staat bij ons hoog in het vaandel. Met een interne schoolbieb en diverse leesactiviteiten bevorderen we de leesvaardigheid en vergroten we het plezier. - Gedrag. Plezier, veiligheid en geborgenheid is het belangrijkste van allemaal. Als kinderen goed in hun vel zitten komen ze pas tot leren. Wij hebben een positief schoolklimaat! Komt u ook eens kijken?"

 

Dit zijn wij:

- Open

- Betrokken

- Trots

- In beweging

- Betekenisvol

 

Vanaf september 2022 verwelkomt Vicor de verkenners! Vanaf 3,5 jaar ben je welkom om mee op ontdekkingstocht te gaan.

 


Cookie instellingen