De Springplank Teteringen

                                                                                                   Voor een virtuele tour door de school klik op de foto!


Directeur: Sjoerd Hagen

 

‘Samen’ is het sleutelwoord op De Springplank in Teteringen.

De Springplank werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs.

 In een fijne, veilige sfeer samen leren, spelen, werken en vieren, zo halen onze leerlingen het beste uit zichzelf. Zo kunnen ze zich maximaal ontwikkelen tot zelfverzekerde, gelukkige mensen die oog voor elkaar en hun omgeving hebben.

Op De Springplank komen de kinderen huppelend naar school, de leerkrachten werken er met plezier en de ouders helpen graag een handje mee, als het nodig is. Er wordt naar elkaar geluisterd en verschillen worden vooral als kansen gezien.

Op De Springplank wordt gewerkt in stamgroepen, waarin kinderen van diverse leeftijden en niveaus samen in de groep zitten. Zo kunnen ze van elkaar leren en elkaar helpen. Maar er zijn ook momenten waarop de hele school samen met projecten en vieringen bezig is.

Naarmate de leerlingen ouder worden, moeten ze zelfstandiger leren werken door middel van weektaken en weekplannen. Zo vergroten ze hun kunnen op weg naar het vervolgonderwijs dat bij hen past.

 


Cookie instellingen