De Toverlaars


Directeur: Paul van den Berg

 

OBS De Toverlaars is een openbare basisschool in de wijk "De Keen" in Etten-Leur. Een school waar kinderen met verschillende achtergronden en levensovertuigingen elkaar ontmoeten en met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid en respect. Een school waar elk kind een kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen door een uitdagende, positief pedagogische en veilige omgeving waar oog is voor talent. Kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving.

Iedereen is welkom

De Toverlaars is een openbare school met een democratische bestuursstructuur, waar kinderen vanuit verschillende gezindten de gelegenheid krijgen elkaar te ontmoeten, elkaars achtergronden en cultuur te begrijpen, te waarderen en te respecteren.

Onze school, de Toverlaars, vormt samen met De Leest, De Keen en Kober (kinderopvang en peuterspeelzaal) de brede school 't Voortouw in de wijk De Keen in Etten-Leur.Cookie instellingen