De Tweesprong

                                                                        Voor een virtuele tour door de school klik op de foto!

Directeur: Gré van Pelt

OBS De Tweesprong is een openbare school gelegen op de grens van de wijken Heusdenhout en Brabantpark.  De  school telt op dit moment ongeveer 220 leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich bij ons op school prettig voelt. Daarom draait bij ons alles om de kinderen. Een kind moet goed in zijn vel zitten. Als uw kind met plezier naar school gaat, is dit een goede basis voor het leren. Daarom is er ook aandacht voor het welzijn van uw kind.

Kinderen op "OBS De Tweesprong" leren naast onmisbare vaardigheden als lezen, schrijven, taal en rekenen  ook wereld- oriënterende vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de ervaringswereld van het kind. Informatie leren vinden in een bibliotheek, computer of documentatiecentrum wordt gestimuleerd.

Dat we goede resultaten boeken met ons onderwijs, blijkt o.a. uit de hoge score bij de RTL-vergelijking van alle basisscholen. In Breda zijn we hierbij de op één na best presterende school!
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren om zelfstandig en/of gezamenlijk problemen op te lossen. Natuurlijk wordt er ook gewerkt aan hun sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling.

Wij streven ernaar een zo open mogelijke school te zijn. Open naar elkaar: leerkrachten, ouders en leerlingen.

Cookie instellingen