De stichting

"Stichting Onderwijsgroep Markant-LeerSaam is een ambitieuze en innovatieve stichting voor openbaar primair onderwijs die KWALITEIT met hoofdletters wil schrijven. Onder Markant-LeerSaam ressorteren 10 basisscholen in Breda, Bavel, Etten-Leur, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout.

Wij dragen zorg voor openbaar onderwijs aan ca. 2800 basisschoolleerlingen.

Onze scholen hebben de ambitie om het beste onderwijs in de wijk of dorp te bieden, we hebben keuze genoeg. Het onderwijskundige aanbod van de scholen is divers; Montessori, Jenaplan, The Leader in Me, Hoogbegaafdheid, onderwijs kansenscholen, etc.


Alle scholen ontwikkelen zich tot een kindcentrum; daartoe werken we nauw samen met kinderopvangorganisaties."

De doorgaande leerlijn van peutergroep, buitenschoolse opvang en onderwijs is op al onze scholen geregeld.

In het kader van Passend Onderwijs is in 2014 gestart met een PARELKLAS op OBS De Toermalijn in Bavel. De PARELKLAS moet er toe bijdragen dat ook kinderen met een verstandelijke beperking optimale ontplooiingskansen worden geboden in een veilige, uitdagende en thuis nabije omgeving.

Aan de andere kant van het spectrum willen wij ook alle kinderen bedienen. Buiten het feit dat bijna alle scholen plusklassen hebben, verzorgen wij ook fulltime Hoogbegaafden Onderwijs in Teteringen, Prinsenbeek en Breda. Ook heeft onze school in de Haagse Beemden

U kunt natuurlijk op alle scholen een afspraak maken om nader kennis te maken. U bent van harte welkom!
Cookie instellingen